Nikon SP / Micro-Nikkor 5cm F3.5 / Kodak E100G


Jökulsárlón, Iceland.

(요쿨살론, 아이슬란드.)

 


Click to Enlarge.

 


Click to Enlarge.댓글을 달아 주세요

  1. 친절한민수씨 2016.05.24 12:26 신고  address  modify / delete  reply

    멋있네요 정말...언제 저런곳에 가볼수 있을런지...

  2. rysume 2016.05.24 21:25  address  modify / delete  reply

    뜬금없는 소리지만;;;
    저 얼음 맛있을거 같아요 ㅋㅋㅋ